Julia Kosek jest autorką kostiumów, scenografii, wideo i reżyserii światła do spektakli operowych, baletowych i teatralnych oraz mgr psychologii. W latach 2011-2018 współtworzyła alternatywną grupę poznańską Teatr Automaton. Okazjonalnie pracuje także jako stylistka przy koncertach oraz teledyskach i sesjach zdjęciowych. 
julia.kosek@gmail.com
Back to Top